Akademik BilgilerHÜLYA İLBİ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Bahçe Bitkileri AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hulya.ilbi@ege.edu.tr
- Telefon: 3880110'dan 2621 veya 2628-12
Eğitim Bilgileri- Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi,Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Ünivesitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1998
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Türkiye, 2004

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2004, Ilbi, H., C.M., Waters and H.A., Bolkan,Sequence extention of RAPD markers to increase their utility for hybrid purity testing, Seed Science and Technology,
- 2003, RAPD markers assisted varietal identification and genetic purity test in pepper, Capsicum annuum, Scientia Horticulturae, 97, 211-218

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- 2000, Vural,H., E. Düzyaman, H. İlbi ve Ö. Tuncay, Karpuz ıslahında yararlanılmak üzere umitvar köy populasyonlarının belirlenmesi. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2-3),1-9.
- 2000, Eşiyok, D. Ve H. İlbi, Bornova koşullarında maydanoz (Petroselinum crispum Mill.) yetiştiriciliğinde farklı ekim dönemlerinin verim üzerine etkileri. E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 37 (2-3),77-84.
- 1993, Ege Bölgesi ekolojik koşullarında fremont mandarinin pomolojik özelliklerin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. E. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi,3, 33-40.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2002, Ilbi, H. and B. Eser, The effects of pre-storage treatments on ageing in onion seeds. Poroceddings of The Second Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes (11-15 October, 2000- Selanik), Acta Horticulturae,579,613-618.
- 1994, Ilbi, H. and K. Boztok The effects of different truss-vibration durations on pollination and fruit set of greenhouse grown tomatoes, Second Symposium on Protected Cultivation of Solanacea in Mild Winter Climates (April, 13-16, 1993, Adana), Acta Horticulturae, 366, 73-78.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- İlbi, H. ve İ. Duman, Pırasa, kereviz ve lahana tohumlarının yüksek sıcaklık stres ve tarla koşullarındaki çıkış özelliklerinin iyileştirilmesi. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (8-12, Eylül, 2003- Antalya)
- 2002, Meyvacı, B., H. İlbi, F.Şen, H.Z. Can, B. Balcı, E. Düzyaman ve U. AAvrupa birliği ülkelerinde İşlenmiş bahçe ürünleri üretimi ve yakın gelecekte beklenen gelişmeler. Avrupa Birliğine Uyum Aşamasında Bahçe Bitkileri Tarımı (25-26, Nisan- Ankara), 259-276.
- 2002, Duman, İ. Ve H. İlbi, Ekim öncesi uygulamaların (priming) maydanoz tohumlarında çıkış ve verime etkisi. Türkiye I. Tohumculuk Kongresi (11-13, Eylül- İzmir), 201-206.
- 2002, İlbi, H.Domateste hibrit tohum saflığı testlerinde moleküler markörlerin kullanımı. Türkiye I. Tohumculuk Kongresi (11-13, Eylül- İzmir), 207-212
- 2000, Eşiyok, D., İ. Duman ve H. İlbi Brokkoli üretiminde farklı dönemlerde yapılan tepe budamasının verim özelliklerine etkisi. III. Sebze Tarımı Sempozyumu (11-13, Eylül-Isparta) 351-355.
- 1999, Eşiyok, D., İ Duman, E. Düzyaman ve H. İlbi, Roka yetiştiriciliğinde farklı tuz konsantrasyonlarındaki sulama sularının verim ve kalite özelliklerine etkileri. Türkiye III. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (14-17, Eylül- Ankara), 928-933.
- 1998, Eşiyok, D., E. Düzyaman, İ. Duman, H. İlbi ve Ş. Özen, Rokada farklı ekim zamanları ve sıklılarının verim unsurları ve kuru madde birikimi üzerine etkileri,’’ Ege Bölgesi I. Tarım Kongresi (7-11,Eylül-Aydın), Cilt 1: 222-228.
- 1996, Düzyaman, E., İ. Duman, H. İlbi ve H. Vural Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi I. Ana verim denemesi. SANDOM çalışma raporu, 10, 23-38.
- Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, E. Düzyaman, E. Özzambak, T. Yoltaş, H. İlbi ve Ö. Tuncay, 1995 Üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi II. İntodüksiyon denemesi. SANDOM çalışma raporu, 9, 17-31.
- 1995, Eşiyok, D., H. Akdemir, E.Işıklı, H. İlbi, T. Öcel, Y Ödemiş koşullarında üstün verim ve teknolojik özelliklere sahip sanayi domatesi çeşitlerinin belirlenmesi. SANDOM çalışma raporu, 9, 120-126.
- 1995, İlbi, H. ve B. Eser, Brassica oleracea türünde botanik varyete ve kültür varyetelerinin tohum proteinleri ile ayırt edilmeleri. Workshop Biyoteknoloji ve Islahı (17-19,Nisan-Gebze), 89-96.
- 1995, Vural, H., D. Eşiyok, İ. Duman, E. Düzyaman, E. Özzambak, T. Yoltaş, H. İlbi ve Ö. Tuncay, Marmara ve Ege bölgelerine uygun salçalık domates çeşitlerinin belirlenmesi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi (3-6, Ekim- Adana), 69-73.
- 1993, Yoltaş, T., H. İlbi, Ö. Tuncay, E. Düzyaman ve M. Erşen, Biga yöresinde doğrudan tohum ekimi ile yapılan sanayi domatesi üretiminde çift sıralı ekimin verim ve bazı kalite özelliklerine etkileri. SANDOM çalışma raporu, 7, 35-38.
- 1993, Yoltaş, T., Ö.Tuncay, H. İlbi, S. Hepaksoy, E. Özzambak, D. Eşiyok, N. Karahisarlı ve H. Gürçağlar, Mustafakemalpaşa yöresinde kübik kesilmiş (Diced) domates üretimine uygun çeşitlerin belirlenmesi üzerinde bir araştırma. SANDOM çalışma raporu, 7, 39-46.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (10 adet)- 2004, Araştırma Projesi, Bazı Yerel Enginar Çeşitlerinde Genetik Yapı Farklılıklarının Belirlenmesi: TÜBİTAK Projesi (TOGTAG-2743):
- 2003, Araştırma Projesi, Soğan Tohumlarının Yaşlanması ve Lipid Peroksidasyonu: TÜBİTAK Projesi (TARP-2346):
- 2001, Araştırma Projesi, Bazı Sebze Tohumlarının Optimum Önçimlendirme (Priming) Sürelerinin ve Yöntemlerinin Belirlenmesi: E.Ü. Araştırma Fonu Projesi (99-ZRF-002):
- 2000, Araştırma Projesi, Türkiye Tohumcuğunda Tohum Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar: DPT Projesi (01-DPT-03):
- 2000, Araştırma Projesi, Biber Tohumlarında Vigor Testlerinin Optimizasyonu: E.Ü. Araştırma Fonu Projesi (2003-TTM-01):
- 1999, Araştırma Projesi, Bornova Koşullarında Maydanoz Yetiştiriciliğinde Farklı Ekim Dönemlerinin Verim, Kalite ve Karlılık Üzerine Etkileri: E.Ü. Araştırma Fonu Projesi (96-ZRF-003):
- 1997, Araştırma Projesi, Karpuz Islahında Yararlanılmak Üzere Umutvar Köy Populasyonlarının Belirlenmesi, E.Ü. Araştırma Fon Koordinatörlüğü Projesi (1994-ZRF-017):
- 1997, Araştırma Projesi, Melez Kayısılarda Erken Seleksiyon Parametreleri Üzerinde Araştırmalar: TÜBİTAK Projesi (TOGTAG-1432):
- Araştırma Projesi, Sanayi Domatesi Geliştirme Projesi, Türkiye Salça Endüstrisi ile E.Ü. Ziraat Fakültesi Ortak Projesi: Yardımcı araştırmacı, 1993-1996.
- 1995, Araştırma Projesi, Biyokimyasal Genetik Markörlerle Genotiplerin ve Bazı Fizyolojik Değişimlerin Tanımı Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Projesi (94-ZRF-011): Yardımcı araştırmacı