Akademik BilgilerÖZLEM ALAN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Ödemiş Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: ozlem.alan@ege.edu.tr
- E-posta: ozlemgorgen@yahoo.com
- Telefon: 0.232.545 32 72-7807, E.Ü. Ödemiş MYO
Eğitim Bilgileri- Lisans: E.Ü. Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri, 1996
- Yüksek Lisans: E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri, 1999
- Doktora: E.Ü. Fen Bilimleri Enst., Bahçe Bitkileri, 2006
- Yardımcı Doçentlik: ESOGÜ, Ziraat Fakültesi, 2008

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Eğitim-Öğretim Komisyonu, 2018-
- Bologna Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş MYO, 2017-
- Laboratuvar Sorumlusu, E.Ü. Ödemiş MYO, 2017-
- Yüksekokul Müdür Yardımcısı, E.Ü. Ödemiş MYO, 2016
- Yönetim Kurulu Üyeliği, E.Ü. Ödemiş MYO , 2012-
- Program Koordinatörü, E.Ü. Ödemiş MYO -Tohumculuk , 2010-
- Bölüm Başkan Yardımcısı, ESOGÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2008-2009
- Erasmus Koordinatörü, ESOGÜ, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 2007-2009
Uzmanlık Alanları- Sebze Yetiştirme ve Islahı (5010103)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Ceylan, Ş., Alan, Ö. and Elmacı, Ö.L., 2018. Effects of Grafting on Nutrient Element Content and Yield in Watermelon. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55(1):67-74.
- Alan, Ö., Düzyaman, E. and Şen, F., 2017. How growing cycles affect plant growth and yield of grafted watermelon combinations. Fresenius Environmental Bulletin, Vol 26 (6):4214-4221.
- Alan, Ö., Avcı, A. Betül, Giachino Akçalı, R.R. 2017. Harvest Number and Growing Season Effects on Quality and Health Related Compounds in Parsley. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research (IJPER), 51(3)Suppl:276-280. DOI:10.5530/ijper.51.3s.29
- Alan, Ö., Şen, F. and Düzyaman, E. 2017. The Effectiveness of Growth Cycles on Improving Fruit Quality for Grafted Watermelon Combinations. Food Sci. Technol, Campinas, DOI: 10.1590/1678-457x.20817.
- TÜRK BİLGE, KAYGISIZ ASÇIOGUL TANSEL, GÜLEŞ AHMET, OKŞAR RÜSTÜ EFE, ALAN ÖZLEM, ŞEN FATIH (2017). Effects of Plant Growth Promoting Microorganisms on Yield and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca sativa L.). Journal of Applied Biological Sciences, 11 (3): 06-09.
- Alan, Ö., Kınacı, G., Kınacı, E., Kutlu, İ., Başçiftçi, Z.B., Sönmez, K. and Evrenosoğlu, Y., 2014. Kernel Quality of Some Sweet Corn Varieties in Relation to Processing. Not Bot Horti Agrobo, 42(2):414-419.
- Alan, Ö., Kınacı, G., Kınacı, E., Kutlu, İ., Başçiftçi, Z.B., Sönmez, K. and Evrenosoğlu, Y., 2013. Genetic Variability and Association Analysis of Some Quantitative Characters in Sweet Corn. Not Bot Horti Agrobo, 41(2):404-413.
- Evrenosoğlu, Y., Alan, Ö. and Özdemir, N., 2010. Leaf Phenolic Content of Some Squash Rootstocks Used on Watermelon (Citrullus lanatus (thunb.) Matsum and Nakai) Growing and Phenolic Accumulation on Grafted Cultivar. African Journal of Agricultural Research, 5(8):732-737.
- Alan, Ö. and Eser, B., 2008. The Effect of Fruit Maturity and Post-Harvest Ripening on Seed Quality in Hot and Conic Pepper Cultivars. Seed Science and Technology, 36(2):467-474.
- Alan, Ö. and Geren, H., 2007. Evaluation of Heritability and Correlation for Seed Yield and Yield Components in Faba Bean (Vicia faba L.). Journal of Agronomy, 6(3):484-487.
- Alan, Ö. and Eser, B., 2007. Pepper Seed Yield and Quality in Relation to Fruit Position on the Mother Plant. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10(23):4251-4255.
- Alan , Ö., Özdemir, N. and Günen, Y., 2007. Effect of Grafting on Watermelon Plant Growth, Yield and Quality. Journal of Agronomy, 6(2):362-365.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Başçiftçi, B. Z., Evrenosoğlu, Y., Sönmez, K., ve Kutlu, İ. 2014. Hasat Sonrası Değerlendirme Şekillerine Göre Şeker Mısırın Tane Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1):49-58.
- Sönmez, K., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Kutlu, İ., Budak, Z. ve Evrenosoğlu, Y., 2013. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1):28-40.
- Alan, Ö. ve Geren, H., 2012. Bezelye’de (Pisum sativum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi ve Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 49(2):127-134.
- Alan, Ö. ve Sönmez, K., 2012. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Brokkoli Çeşitlerinin (Brassica Oleracea L. var. italica) Agronomik Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 26 (3):29-35.
- Geren, H. ve Alan, Ö. 2012. Farklı Ekim Zamanlarının Bezelye (Pisum sativum L.) ’de Hasıl Verimi ile Diğer Bazı Özellikler Üzerine Etkisi. Anadolu Dergisi, 22(2):37-47.
- Başçiftçi, B. Z., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Kutlu, İ., Sönmez, K., ve Evrenosoğlu, Y. 2012. Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Teknolojik ve Kalite Özellikleri. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi. 26(4):11-18.
- Alan, Ö., Sönmez, K., Budak, Z., Kutlu, İ. ve Ayter, N.G. 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Ekim Zamanının Şeker Mısırın (Zea mays saccharata Sturt.) Verim ve Tarımsal Özellikleri Üzerine Etkisi. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25 (4):33-40.
- Alan, Ö., 2008. The Importance of Red Pepper in Human Nutrition and Health. Food Science and Technology, Year 9, Issue 41, March-April-May.
- Alan Ö., Günen, Y., Ceylan, Ş. ve Günen, E., 2007. Azotlu Gübrelemenin Sümbülteber (Polianthes Tuberosa) Çiçek Verimi, Bazı Kalite Özellikleri Ve Yaprak Besin Element İçeriğine Etkisi. Anadolu Dergisi, 17(1):43-57.
- Alan, Ö. ve Eser, B., 2007. Biberde (Capsicum annuum L.) Tohum Ayirma ve Kurutma Yöntemlerinin Tohum Kalitesi Üzerine Etkisi. Anadolu Dergisi, 17(2):1-13.
- Alan Ö. ve Geren, H., 2006. Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 43(1):13-20.
- Geren H. ve Alan, Ö., 2005. Ödemiş Koşullarında Yetiştirilen Bazı Bakla (Vicia faba var. major) Çeşitlerinin Hasıl Verimi ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(1):59-66.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (8 adet)- 2017, Alan Ö. Kuşkonmaz ''(Asparagus officinalis L. var. altilis)''. Tarım Türk Dergisi, (66): 89-94.
- 2016, Alan, Ö. Tatlı Mısır (Şeker Mısır) Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Tarım Türk Dergisi, 61:56-59.
- 2016, Alan, Ö. Biberde Fizyolojik Meyve Bozuklukları, Agromedya Dergisi, 24: 40-42.
- 2015, Alan, Ö., Bölgemizde Tatlı Mısır Üretimi, Gıda&Sağlık Dergisi, 7:16-17.
- 2015, Alan, Ö. ve Alan, M.N., Domateste Fizyolojik Meyve Bozuklukları, Agromedya Dergisi, 19:36-40.
- 2014, Alan, Ö. 'Aşılı Fide ile Karpuz Yetiştiriciliği'nde Merak Edilenler', Yerel Güç Gazetesi, Sayı:1523-1524
- 2010, Alan, Ö. Tarımda Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Yerel Güç Gazetesi.
- 2007, Akdemir, H., Alan Ö. ve Soya, H. Tohum Satış Noktalarına Teknik Eleman Bulunamıyor. Tarım, Gıda Hayvancılık. 2(29):8.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Alan Ö., Avcı A.B. and Giachino Akcali R. R.. Harvest Number and Growing Season Effects on Quality and Health Related Compounds in Parsley. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), April 13th - 16th, 2017 / Girne-Turkish Republic of Northern Cyprus. p: 91.
- Avcı, A.B., Alan, Ö. and Giachino Akcali R.R. Effects of Different Sowing and Harvest Times on Yield and Essential Oil Content. 1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants. May, 09-12 2017. Konya-TÜRKİYE.
- Alan, Ö.The Asparagus Cultivar ‘cv. Atlas’ Compared to Wild Asparagus from Turkey for Quality and Health Related Compounds, The Second Japan-Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 11-12 September 2017. Trabzon, Turkey.
- Bilge Türk, Tansel Kaygısız Aşçıoğul, Ahmet Güleş, R. Efe Okşar, Özlem Alan, Fatih Şen, 2017. Effects of Plant Growth Promoting Microorganisms on Yield and Quality Parameters of Lettuce (Lactuca sativa L.). 3rd International Agriculture Congress, Skopje, Macedonia, 14-18 August 2017. p:72.
- Alan, Ö., Ceylan, Ş. and Özge, M. Evaluation of Hybrid Stocks on Vigor, Yield and Quality of Watermelon, V. International Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia and Herzegovina , 23-26 October 2014, p:369-374.
- Alan, Ö., Kinaci, E., Kinaci, G., Başçiftçi, Z., Sönmez, K., Kutlu, İ. and Evrenosoglu, Y. 2013. Variability, heritability and association analysis for yield, yield components and kernel quality in sweet corn (Zea mays saccharata Sturt.), International Plant Breeding Congress, Antalya, Turkey, 10-14 November 2013, p:147.
- Alan, Ö. and Eser, B. 2007. Changes in Seed Quality Before and After Harvest in Pepper Fruits, 28th ISTA Seed Symposium, Iquaçu Falls, Brazil, 7-9 May 2007, p:70.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (16 adet)- Alan, Ö. Küçük Menderes Havzası Ekolojik Koşullarında Kuşkonmazın Agronomik Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi, 11. Sebze Tarımı Sempozyumu, Ordu, 11-13 Ekim 2016, s:25.
- Sönmez, K., Budak, Z., Alan, Ö., Kutlu, İ., Evrenosoğlu, Y. ve Ayter, N.G., 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Mısırı Çeşitlerinin (Zea mays L. var. saccharata) Tarımsal Özelliklerinin ve Yetiştirme Olanaklarının Belirlenmesi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, Cilt III, s:2471-2477.
- Sönmez, K., Alan, Ö. ve Budak, Z., 2011. Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Salata-Marul (Lactuca sativa L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011 Eskişehir, Cilt III, s:2463-2469.
- Alan, Ö. ve Eser, B., 2008. Biber Tohum Üretiminde Tohum Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Araştırmalar, Türkiye III. Tohumculuk Kongresi, Kapadokya, 25-28 Haziran 2008, s:60.
- Akdemir H., Soya H., Yoldaş F., Alan Ö., Günen Y. ve Ceylan Ş., 2005. MYO’lardaki Tarım Programlarının Yeniden Yapılandırılması, 3. Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, Burdur, 53-58.
- Soya H., Akdemir H. ve Alan Ö., 2005. Tohumculukta Üniversite Eğitimi ve Sektörün Teknik Elemanlardan Beklentileri, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım 2005, Adana, 31-36.
- Akdemir H., Alan Ö. ve Soya H. 2005. Tohumluk Pazarlamasındaki Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye 2. Tohumculuk Kongresi, Adana, 9-11 Kasım 2005, s:45-50.
- Alan Ö., Akdemir H. ve Budak B., 2005. Küçük Menderes Koşullarında Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Tane Verimleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2005, Cilt-I, s:57-59.
- Budak B., Akdemir H. ve Alan Ö. 2005. Küçük Menderes Koşullarında Bazı Melez Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Hasıl Verimleri Üzerinde Bir Araştırma, Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, 5-9 Eylül 2005, Cilt-II, s:1017-1020.
- Akdemir H., Alan Ö., Yoldaş F. ve Ceylan Ş., 2003. Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarına Bir Yaklaşım, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 15-17 Ekim 2003, İzmir, 87-92.
- Ceylan, Ş., Yoldaş, F., Alan, Ö., Günen, Y. ve Akdemir, H., 2003. 2003’e Girerken Meslek Yüksekokullarının Dünü ve Bugünü, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir, s:103-109.
- Akdemir, H., Yoldaş, F., Alan, Ö. ve Günen, Y., 2003. Meslek Yüksekokullarında Tarıma Dayalı Programların İrdelenmesi, II. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu Bildiri Kitabı, 15-17 Ekim 2003, İzmir, s:173-179.
- Akdemir H., Görgen Ö. ve Soya H., 2002. Tohumculukta Üniversite Eğitimi, Türkiye I. Tohumculuk Kongresi, 11–13 Eylül 2002, İzmir, 67-73.
- Akdemir H., Görgen Ö., Yoldaş F. ve Ceylan Ş., 2001. Tarıma Dayalı Meslek Yüksekokullarında Örnek Ödemiş Meslek Yüksekokulu Modeli Üzerine Bir Araştırma, I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18–19 Ekim 2001, İstanbul, 291-298.
- Soya H., Akdemir H., Görgen Ö. ve Yoldaş F., 2001. Meslek Yüksekokulları Öğretim Elemanlarının Akademik, Öğrencilerin Eğitim ve Sosyal Sorunları, I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 18–19 Ekim 2001, İstanbul, 333-336.
- Görgen, Ö. ve Eser, B., 2000. Soğan Tohumlarında Yaşlanmanın Kontrolünde Tekrarlanan Osmotik Çözelti Uygulamalarının Etkisi, III. Sebze Tarımı Sempozyumu, 11-13 Eylül 2000, Isparta, s:487-491.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2018, E.Ü. EBİLTEM 2014/ÖMYO/002, Avcı, A.B., Alan Ö., Akçalı, R.R. Maydanozda farklı ekim zamanı ve biçim sayısının verim ve kalite özelliklerine etkisi, Yardımcı Araştırıcı.
- 2015, ÖMYO/002 EBİLTEM Projesi, Alan, Ö., Düzyaman, E., Şen, F. ve Derman, E., Karpuz Üretiminde Farklı Anaç-Kalem Kombinasyonlarının Bitki Büyümesi, Verim ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yürütücü.
- 2012, ESOGÜ Bilimsel Araştırma Projesi/200823026, Evrenosoğlu, Y., Alan, Ö., Kınacı, E., Kınacı, G., Sönmez, K., Budak, Z. ve Kutlu, İ.Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Şeker Mısırı (Zea Mays L. var. saccharata) Çeşitlerinin Verim, Verim Öğeleri ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırıcı.
- 2008, E.Ü. EBİLTEM/06-OMYO-01, Günen, Y. Alan, Ö., ve Özdemir, N. Kabak Anaçları Üzerine Aşılı Karpuzun Meyve Verim ve Kalitesi ile Fusarium Solgunluğuna Dayanıklılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Yardımcı Araştırıcı.
- 2006, E.Ü. EBİLTEM/02-ÖMYO-02, Günen, Y., Ceylan, Ş., Alan Ö. ve Günen, E. Ödemiş Koşullarında Sümbülteber (Polianthes tuberosa) Bitkisine Azotlu Gübrelemenin Etkisi, Yardımcı Araştırıcı.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Bahçe Bitkileri Derneği
- Ziraat Mühendisleri Odası